Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

marcepanowy
Kiedy pragniesz czegoś tak bardzo, że aż sprawia ci to ból, grzebiesz to pragnienie. Grzebiesz je tak głęboko, że sam siebie przekonujesz do tego, iż nie ma to żadnego znaczenia. A co jeżeli zaryzykujesz, i okaże się, że się pomyliłeś? Co jeżeli pozwolisz sobie poczuć tę stratę, a ból okaże się tak silny, że nie będziesz już w stanie go z powrotem pogrzebać?
— Nalini Singh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
marcepanowy
I właśnie od tego momentu wiedziała. Była za bardzo podobna do swojej matki. Będzie kochała tylko raz. I będzie kochała już na zawsze.
— Nalini Singh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
marcepanowy
Walcz z tym. Walcz ze wszystkim, co chce pociągnąć cię w dół. Poddawanie się jest dla słabeuszy.
— Nalini Singh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
marcepanowy
Mam niezły temperament, kochanie, i wiem, że mogę się cholernie boczyć. Ale nawet jeżeli jestem wściekły albo warczę, nie znaczy to, że kocham cię choć odrobinę mniej.
— Nalini Singh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
marcepanowy
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
marcepanowy
Słowa to najpotężniejsze narzędzie. Proste i zazwyczaj niedoceniane. Potrafią leczyć. Potrafią niszczyć.
— Jennifer L. Armentrout
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
marcepanowy
Odda mu swoje serce. Czy ma odwagę podjąć takie ryzyko? Ale co innego jej pozostawało? Będzie siedzieć na kanapie i czekać, aż idealną miłość, idealną pracę, idealne życie dostanie od losu w prezencie? Skąd mogła wiedzieć, czy właśnie w tej chwili nie stoi przed nią szansa spełnienia marzenia o idealnej miłości?
— Meg Cabot
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
marcepanowy
Kiedy człowiek dorasta traci też przyjaciół - jeśli ma szczęście to tylko tych niewłaściwych, którzy może nie są tak dobrzy, jak się o nich kiedyś myślało. Jeśli masz szczęście, to uda się utrzymać tych, którzy są prawdziwymi przyjaciółmi, tych, którzy zawsze przy tobie trwali. Nawet jeśli tobie się wydawało, że nie trwają. Bo tacy przyjaciele są cenniejsi od wszelkich diademów świata.
— Meg Cabot
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
marcepanowy
Książki mówią: Zrobiła to ponieważ. Życie mówi: Zrobiła to. W książkach wszystko zostaje wytłumaczone; w życiu nie. Nie dziwię się, że ludzie wolą książki. Książki nadają życiu sens. Kłopot jedynie w tym, że życie, któremu nadają sens, to życie innych ludzi, nigdy zaś twoje własne.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
marcepanowy
Nie wolno mówić “dzień dobry”, jeśli się nie bierze udziału w staraniach o dobry dzień, jeśli się w ogóle w możliwość dobrego dnia nie wierzy
— dobranoc.
Reposted fromzenibyja zenibyja viaschizofreniczna schizofreniczna

June 24 2015

marcepanowy
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viasamozatrucie samozatrucie

June 21 2015

marcepanowy
Powinnością Naszą jest doszukiwać się w codzienności rzeczy niecodziennych, drobnych, dających nadzieję. Gdy się wie na co zwracać uwagę, nawet w najgorszych chwilach można wypatrzeć choćby jej iskierkę. Powinnością Naszą jest nauczyć się magazynować takie iskierki i posługiwać się nimi, gdy sięgamy dna.
— A.M. Chaudière
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
marcepanowy
- Uważaj na siebie - radzę Jej jeszcze, z całego serca. Nie chcę, aby ktokolwiek Ją zadeptał. Niech Ona depcze. Niech idzie. - Uważam na siebie i Ty też na siebie uważaj. I bądź szczęśliwy - odpowiada.
— Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
marcepanowy
Chodzi o to, że spojrzeć na siebie uczciwie, nazwać swoje słabości i wady, i chcieć zmienić się na lepsze. Pracować na tym. To brzmi łatwo, ale jest bardzo trudne. A największej odwagi wymaga przyznanie się przed samym sobą do prawdy.
— B. Pawlikowska
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna

June 14 2015

marcepanowy
Chyba już nigdy nie będzie lepiej, 
nie będzie dobrze wiec się nie spieszę.
— Koniec Świata
Reposted fromkatalama katalama viadol-blathanna dol-blathanna
marcepanowy
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianivea nivea

June 12 2015

marcepanowy
Niestety, człowiek najbardziej nienawidzi kogoś, na kim mu kiedyś zależało.
— Cassandra Clare
marcepanowy
A czemu się nie upić
nie przesiedzieć nocy twarzą do księżyca
nie otworzyć serc
jak to czyniono dawniej?
— Gary Snyder
Reposted fromvesania vesania viadangerous-true dangerous-true
marcepanowy
kiedyś przyjdzie taki czas, że zatęsknimy za sobą oboje, ale nie będziemy mieli odwagi nawet ze sobą porozmawiać.
Reposted fromwaflova waflova viadangerous-true dangerous-true
marcepanowy
...nigdy się nie dowiadujemy dlaczego i czym drażnimy innych, co w nas wydaje im się sympatyczne, a co śmieszne; nasz własny obraz jest dla nas najwiekszą tajemnicą.
— Kundera "Nieśmiertelność"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl